AJA Trafikskola
031 - 330 90 40

MED MILJÖ I TANKARNA

Riskutbildning del 1

Välkommen att delta!

Kursen handlar om:

- Riskbeteende

- Trötthet

- Alkohol & andra droger

Kursen innehåller till viss del fakta men är övervägande till för att väcka tankar och förståelse för hur du undviker risker i trafiken. Kursen är ca 3,5 timmar lång.

 

- Minimikrav för godkänt genomförande är obligatorisk närvaro under hela kurstillfället och att man deltar och tar ställning inför frågeställningar som framförs.
- Efter kursen rapporteras genomförd riskutbildning av trafikskolan till Transportstyrelsen.

- Betalning skall ske till vårt bankgirokonto 562-5660 (ange personnummer/ namn som meddelande) eller på trafikskolan, senast 2 arbetsdagar före kurstillfället.

- Avbokning skall ske senast 2 arbetsdagar innan kurstillfället, vid senare avbokning debiteras hela kursavgiften.

- Kom till kursen i god tid då obligatorisk legitimationskontroll sker med id-kort eller pass.


För bokning: ring 031-330 90 40