top of page

PERSONBIL

Behörighet B

40 MINUTER

80 MINUTER

600 KR 

1200 KR

ÖVNINGSKÖRNING I 

KUNGÄLV, HISINGEN & HÖGSBO

6 LÄRARE

BOKNINGSSYSTEM

TrafikskolaOnline gäller för inskrivna elever och perfekt sätt att studera teorifrågor och bokning av körlektioner online

För lektion som avbokas senast klockan 12.00 dagen före planerad körlektion sker ingen debitering.

Avbeställning kan endast ske vardagar. Vid senare avbeställning debiteras lektionen.

Vid förhållande du inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg.

bottom of page