Handledarkurs

Handledarkurs för körkort i Göteborg

Att förvärva körkort är en betydelsefull prestation i livet, vilket innebär frihet och självständighet. För att uppnå detta mål och kunna övningsköra privat, behöver du som elev och din handledare delta i en handledarkurs för körkort. AJA Trafikskola i Göteborg erbjuder denna kurs för att stödja dig på vägen mot körkortet med behörighet B.

Vad innebär en handledarutbildning?

Handledarutbildningen är en obligatorisk utbildning som krävs vid privat övningskörning. Kursen är till för att du som elev ska få lov att köra privat tillsammans med en person som redan har ett B-körkort.

speaking-seminar

Både handledaren och eleven måste genomgå denna introduktionsutbildning för att säkerställa att körningen sker på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Kursen är dessutom nödvändig för att handledaren ska kunna få behörighet från Transportstyrelsen och på så sätt få tillstånd att övningsköra privat med elever.

Bra att veta:

woman taking her driver s license test vehicle

Innehåll i utbildningen

Handledarutbildningen täcker omfattande ämnen som inte bara rör körfärdigheter utan även pedagogik, lagstiftning och säkerhet. Genom att förstå den senaste lagstiftningen och de bästa undervisningsmetoderna kommer handledaren att kunna ge effektiv och säker handledning till den som övningskör.

woman closing her seat belt

Varför välja AJA Trafikskola för introduktionsutbildning?

AJA Trafikskola erbjuder hög kvalitet och vi har ett stort engagemang för att utbilda säkra och ansvarsfulla förare. Vi tillhandahåller en introduktionsutbildning med en omfattande handledarkurs som hjälper dig att förstå dina förpliktelser och ansvar som handledare.

När du väljer oss för din handledarkurs i Göteborg kan du vara trygg med att du erhåller bästa möjliga utbildning. Vårt mål är att stödja dig i att utveckla de färdigheter och den kunskap som krävs för att bli en kompetent och säker handledare för att kunna stödja din elev på ett korrekt sätt.

Våra erfarna instruktörer kommer att vägleda dig genom kursen och säkerställa att du är redo att axla rollen som handledare.

Boka handledarkurs för körkort i Göteborg

Att bli en handledare för övningskörning är en betydelsefull roll som kräver rätt utbildning och engagemang. Det är ett stort ansvar och en viktig del av att forma säkra och kunniga förare.

En handledarkurs hjälper dig att bli en kvalificerad handledare för blivande förare. Genom att delta i en handledarutbildning kan du lära dig de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att effektivt guida och stödja någon under deras väg mot körkortet.

Välkommen till AJA Trafikskola i Göteborg för att boka din handledarkurs för körkort!
Scroll to Top