Riskutbildning del 1&2 Bil

Risk 1 och Risk 2 för Bil

Risk 1 och 2 för bil i Göteborg

För att kunna ta ditt körkort krävs deltagande i två obligatoriska riskutbildningar – Risk 1 och Risk 2. Dessa bokar du enkelt hos oss på AJA Trafikskola i Göteborg.

Den första utbildningen inriktar sig på att förbereda blivande förare för de potentiella faror och utmaningar som kan uppstå på vägen. Målet är att utveckla en säker och ansvarsfull inställning till körning samt att öka medvetenheten om riskerna kopplade till trötthet, mobilanvändning, alkohol, droger och riskfyllda beteenden i trafiken. Den andra delen innebär praktisk bilkörning på halkbana för att lära dig köra säkert på halt underlag.

Riskettan for bil Del 1 med teori

Riskettan för bil - Del 1 med teori

Riskettan är en intensiv och tankeväckande kurs med teori, föreläsning och engagerande diskussioner. Här krävs din aktiva medverkan för att du ska bli godkänd.
Det som ingår i del 1 är:

Kursens övergripande mål är att höja din medvetenhet kring potentiella risker som lurar och att tydliggöra det ansvar du bär som en aktiv deltagare i trafiken. Utöver detta är målet att väcka insikt kring dina egna åsikter och värderingar, och hur dessa påverkar din förmåga att navigera genom varierande trafiksituationer.

Risktvåan för bil - Del 2 med halkbana

Nästa utmaning, Risktvåan, är mer praktisk och utförs på en halkbana. Även denna fas utgör en obligatorisk del av din körutbildning och genomförs bäst när du har fått mer erfarenhet bakom ratten. På AJA Trafikskola erbjuder vi möjlighet att smidigt boka halkbana i Göteborg för Risk 2.
Tidpunkten för när du och din körlärare anser att du är redo för denna etapp bestäms gemensamt.

Risktvaan for bil Del 2 med halkbana

Under denna del av din riskutbildning ges du möjlighet att öva på att köra bil under hala vägförhållanden. Här krävs skicklighet i att manövrera fordonet trots halkan. Du kommer även att få testa att göra misstag för att uppleva hur det känns att hamna i sladd och förstå hur fordonet reagerar. Denna erfarenhet hjälper dig att lära dig att korrekt hantera sådana situationer på egen hand.

Boka Risk 1 och Risk 2 hos AJA Trafikskola i Goteborg

Boka Risk 1 och Risk 2 hos AJA Trafikskola i Göteborg

Att förbättra säkerheten på vägarna är av yttersta vikt, och en avgörande del av detta är att genomgå riskutbildning. I Göteborg erbjuds omfattande kurser som inkluderar både teori och körning på specialdesignade halkbanor. Genom att kombinera teoretisk undervisning med praktisk träning får du som deltagare en heltäckande förståelse för hur du reagerar på olika situationer och minimerar risken för olyckor.

 

Boka dina riskutbildningar i Göteborg på AJA Trafikskola! Vill du effektivisera din tid går det utmärkt att gå både Risk 1 och 2 samma dag.

Välkommen till oss på AJA Trafikskola och boka in en testlektion redan idag!
Scroll to Top