Riskutbildning del 1&2 MC

Risk 1 och Risk 2 för MC

Riskutbildning 1 & 2 för MC i Göteborg

En trygg väg på två hjul kräver rätt utbildning och förståelse för riskerna. Här går vi igenom allt du behöver veta om kurserna Risk 1 och 2 för motorcykel hos oss på AJA Trafikskola i Göteborg.

Risk 1 och 2 - Utbildningar inom säkerhet för motorcyklister

Att ge sig ut på vägarna är en spännande upplevelse, men det kommer också med särskilda risker. För att öka säkerheten och minska olycksrisken har de obligatoriska utbildningarna Risk 1 och 2 för motorcyklister införts.

Dessa kurser fokuserar på att ge förare de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att hantera olika trafiksituationer. Här ingår också medvetenhet och förståelse kring eget agerande i trafiken som kan ha betydelse för säkerheten.

Del 1 med teori - Riskettan för MC

Del 1 med teori - Riskettan för MC

Den första delen i din riskutbildning för MC är en teoretisk del som handlar om olika risker som finns för motorcyklister. Här får du förståelse för varför och när du kan hamna i riskfyllda situationer men också vad du kan göra för att minska och undvika riskerna.
I Riskettan läggs stor vikt på att du är aktiv i diskussioner och reflekterar över ditt eget ansvar i trafiken.

Del 2 med praktisk körning - Risktvåan för MC

Den andra delen är en praktisk del som fokuserar på riskerna med motorcykelkörning. Här får du lära dig mer om vanliga olyckssituationer och hur ditt förarbeteende påverkar.
I Risktvåan ligger stort fokus på hastighetens betydelse. Du får göra övningar kring detta men också få praktiska insikter i olika slags situationer som kan leda till olyckor, samt hur du ska göra för att undvika dessa.

Instructor and student handshake before start of the driving classes.

Hur länge gäller Risk 1 och 2?

När du har genomfört och blivit godkänd på en utbildning är den giltig i fem år. Du har på så sätt gott om tid att ta ditt MC-körkort.

Boka Riskettan och Risktvaan for motorcykel i Goteborg

Boka Riskettan och Risktvåan för motorcykel i Göteborg

Att navigera på vägarna med en motorcykel kräver mer än bara teknisk kunskap om ditt fordon. Det kräver förståelse för risker och hur du agerar proaktivt för att undvika dem. Genom att delta i Riskettan och Risktvåan investerar du i din egen säkerhet och gör vägarna tryggare för alla. Så boka dina riskutbildningar för MC i god tid hos AJA Trafikskola i Göteborg, för att bli klar med ditt motorcykelkörkort!

Boka dina riskutbildningar i Göteborg på AJA Trafikskola! 

Välkommen till oss på AJA Trafikskola och boka in en testlektion redan idag!
Scroll to Top